logo Europejskich Funduszy Społeczny

Dzienny ośrodek opieki

Dzienny Ośrodek Opieki jest miejscem wsparcia przeznaczonym dla osób niesamodzielnych w wieku 60+,mieszkańców miasta Sosnowiec i miast ościennych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Ośrodek zapewnia pobyt i opiekę przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00, w tym: wyżywienie zgodne z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek).

Odpłatność dla osób nie spełniających kryterium dochodowego wynosi: 1 zł/dzień.

Maksymalny czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi 2 miesiące. W uzasadnionych przypadkach można przedłużyć pobyt o jeden miesiąc.

W ramach działalności opiekuńczej Ośrodek oferuje uczestniczkom kompleksową opiekę pod nadzorem specjalistów podczas pobytu na terenie palcówki: nadzór lekarski, nadzór pielęgniarski, zajęcia rehabilitacyjne, wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej; terapię zajęciową, dostęp do książek i stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, projekcje filmów, organizowanie imprez okolicznościowych, rocznicowych, spotkań towarzyskich, pogadanki tematyczne np. z dietetykiem, lekarzem, psychologiem itp., zajęcia kulturalne (np. wyjścia do kina, teatru, galerii, muzeów) i rekreacyjne (krajoznawcze wycieczki 1-dniowe), występy artystyczne i występy własne uczestników na terenie placówki i poza nią, pomieszczenie kuchenne z jadalnią, transport podopiecznych na/z zajęcia,

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

Rekrutacja do projektu odbywa się  od 15.01.2020r., w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach: poniedziałki, środy w godz. od 8: 30 do 15:30 ( Pokój B20)

Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!