logo Europejskich Funduszy Społeczny

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Odbiorcami usług asystenckich są kobiety i mężczyźni, mieszkańcy miasta Sosnowca i miast sąsiedzkich, którzy ukończyli 60 rok życia i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności
w szczególności w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Usługa asystencka jest świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj
i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego np.:

  1. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach,
  2. spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych
    i rekreacyjnych).
  3. świadczenie usług opiekuńczych, (jeżeli będzie taka potrzeba) o charakterze towarzyszącym

Asystent nie wykonuje czynności medycznych i zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.

Celem świadczonych usług jest osiągnięcie przez uczestnika/czkę projektu maksymalnej (możliwej do osiągnięcia) zaradności w codziennym funkcjonowaniu.

Odpłatność dla osób, których dochód przekracza właściwe kryterium dochodowe wynosi 2 zł za godzinę usług.

Maksymalny czas trwania opieki wynosi 2 miesiące, w uzasadnionych przypadkach z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc.

Wizyty asystenta ustalane są zgodnie z potrzebami osoby niepełnoprawnej

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-20

Rekrutacja do projektu odbywa się od 15.01. 2020 w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach:

poniedziałki, środy w godz. od 8:30 do 15:30 (1 piętro, pokój B20)

Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!