Koronawirus – zmiany i informacje w sprawie funkcjonowania Hospicjum

Szanowni Państwo!

W obliczu aktualnego stanu epidemicznego w Polsce, z dniem 21.10.2020r. wprowadzamy nowe zasady funkcjonowania opiekuńczego centrum hospicyjnego.

1. Przyjmowanie nowych zgłoszeń do hospicjum domowego i oddziału stacjonarnego może odbyć się jedynie drogą telefoniczną, tel. 32 832-94-01. Dopiero po uprzednim umówieniu się można przywieźć dokumenty do zgłoszenia.

2. Wypożyczanie i zwrot wypożyczonego sprzętu jedynie po uprzednim umówieniu się telefonicznym, tel. 32 832-94-417.

3. Zgłoszenia do opieki wyręczającej na oddział stacjonarny w ramach projektu unijnego tylko telefonicznie pod nr telefonu 32 832-94-20. Dopiero po uprzednim umówieniu się można przywieźć dokumenty do zgłoszenia.

4. Zgłoszenia do opieki środowiskowej w ramach projektów unijnych tylko telefonicznie pod nr telefonu 32 832-94-20 (dla projektu 9.2.5 ) oraz pod nr telefonu 32 832-94-06 ( dla projektu 9.2.6). Dopiero po uprzednim umówieniu się można przywieźć dokumenty do zgłoszenia.

5. Planowane przyjęcie pacjenta na oddział jest możliwy tylko z aktualnym negatywnym wynikiem COVID-19.

6. Decyzją Wojewody Śląskiego od 20.10.2020r. zostaje zawieszona działalność stacjonarna Dziennego Ośrodka Opieki i Klubu Seniora.

7. Informujemy również o zakazie odwiedzin na oddziale stacjonarnym z wyjątkiem szczególnie koniecznych przypadków, po uzyskaniu zgody ordynatora.

8. Osoby, które chcą otrzymać informację lub załatwić określoną sprawę w hospicjum proszone są w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny. Nr centrali telefonicznej : 32 832 94 00 / 01.

9. W całej placówce opiekuńczego centrum hospicyjnego obowiązuje noszenie maseczek, dezynfekcja rąk i przestrzeganie wszystkich ustalonych obostrzeń wywieszonych na tablicach, drzwiach, innych miejsc dostępnych.

10. Osoby z podwyższoną temperatura ciała, objawami przeziębienia lub infekcji dróg oddechowych nie będę wpuszczane do hospicjum.

11. Bazarek charytatywny na ul. 3 Maja 1 jest nieczynny do odwołania.