Badanie ankietowe

Szanowni Państwo na prośbę Pani Marty, studentki III roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarstwo na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zwracamy się z prośbą o udział w badaniu ankietowym, dotyczącym wieloaspektowej sytuacji rodzin pacjentów objętych stacjonarną opieką paliatywną w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV – 2 wywołującego chorobę COVID – 19.