logo Europejskich Funduszy Społeczny

Ośrodek stacjonarny

Szanowni Państwo, ze względu na bardzo dużą ilość złożonych formularzy rekrutacyjnych (spełniających kryterium grupy docelowej i pozytywnie ocenionych formalnie oraz merytorycznie)

nabór do projektu w ramach usług opiekuńczych krótkookresowego pobytu całodobowego dla osób niesamodzielnych 60+ został wstrzymany do końca b.r. tj. do 31.12.2020r.

 Informacja o  ponownym otwarciu naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Hospicjum.

Odbiorcami usług opieki wyręczającej w warunkach całodobowej opieki stacjonarnej są osoby niesamodzielne, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami miasta Sosnowca oraz miast ościennych. Posiadają skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty, ich stan zdrowia pozwala na świadome wyrażenie zgody na krótkoterminowy pobyt w oddziale stacjonarnym.

1) Opieka ma charakter, krótkoterminowej wspierająco – wyręczającej opieki na czas niemożności sprawowania opieki w domu przez opiekunów, np. na czas wyjazdu, hospitalizacji, innych zdarzeń rodzinnych, losowych, jak również skorzystania z możliwości wypoczynku po długotrwałym sprawowaniu opieki nad osobą zależną.

2) Czas trwania wsparcia dla jednej osoby wynosi maksymalnie 2 miesiące z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy (w uzasadnionych medycznie przypadkach)

3) W ramach Ośrodka stacjonarnego, zapewnia się uczestnikom, kompleksową całodobową opiekę, w tym: wyżywienie zgodne z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi: 3 posiłki dziennie, opiekę opiekunek, opiekę pielęgniarską, nadzór lekarski, wsparcie rehabilitacyjne, opiekę duchową, pomoc wolontariuszy, transport podopiecznych, przewiezienie podopiecznego z/do domu w okresie pobytu w ośrodku i po jego zakończeniu – transport specjalistyczny (karetką).

Opieka nie obejmuje specjalistycznej opieki lekarskiej, leczenia przyczynowego jak również diagnozowania podopiecznego tj. robienia badań lekarskich.

Maksymalna liczba miejsc 6.

Odpłatność dla osób niespełniających kryterium dochodowego: 60 zł / miesiąc.

Wymagane dokumenty:

 1. wypełnione dokumenty rekrutacyjne (w tym formularz skierowania lekarskiego)
 2. dokument tożsamości z numerem PESEL
 3. kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala
 4. kserokopia aktualnych wyników badań diagnostycznych

Informacja w/s zgłoszeń pod numerem 32/ 832-94-00 lub 32/ 832- 94- 20

Rekrutacja do projektu odbywa się w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w następujących dniach:

poniedziałki i środy w godz. od 8:30 do 15:30,

I piętro, pokój B20


Po pozytywnym wyniku rekrutacji termin przyjęcia na oddział ustalany jest z ordynatorem lub pielęgniarką oddziałową od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00.

Informacja telefoniczna w/s przyjęcia pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-02 w godz. 12:00 – 14:00


Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!

 • Skierowanie lekarskie

 • Zaświadczenie lekarskie o zażywanych lekach

 • Karta oceny wg skali Barthel

 • Formularz rekrutacyjny

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 • Oświadczenie uczestnika projektu

 • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Oświadczenie kandydata na uczestnika o dochodach

 • Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

 • Oświadczenie dotyczące usług zdrowotnych

 • oświadczenie rodziny