Z wielką radością informujemy, iż w związku z pozytywną oceną wniosku aplikacyjnego, złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2., Poddziałanie 9.2.1, nasze Stowarzyszenie otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu pn. „Rozwój  usług społecznych i zdrowotnych w Zagłębiowskim Hospicyjnym Centrum Wsparcia Opiekuńczo – Rehabilitacyjno – Psychologicznym”. Kwota dofinansowania wyniesie

3 171 192,53 zł  w okresie do  grudnia 2018r.

Projekt obejmuje :

  • zapewnienie opieki wyręczającej dla rodzin i opiekunów, którzy chcą opiekować się swoimi bliskimi, a potrzebują wsparcia na określony czas w dziennym ośrodku opieki;
  • zapewnienie opieki całodobowej, stacjonarnej, by odciążyć opiekunów, ograniczyć hospitalizację i zapewnić godną egzystencję podopiecznym;
  • prowadzenie usług opiekuńczych w środowisku domowym dla osób niesamodzielnych, chorych, starszych;
  • wsparcie edukacyjne dla opiekunów dotyczące opieki nad osobami niesamodzielnymi;
  • indywidualne poradnictwo dla opiekunów osób niesamodzielnych;
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu dla osób niesamodzielnych.

Rozpoczęcie projektu przewiduje się na listopad 2017r.

Zarząd Stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Ap.

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
anioł
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"