Otwarcie ofert – drugie zapytanie na usługi lekarskie

Otwarcie ofert – trzecie zapytanie na dostawę żywności

Otwarcie ofert – usługi lekarskie

Otwarcie ofert – usługi fryzjerskie i kosmetyczne

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na dostawę żywności

Otwarcie ofert – drugie zapytanie na transport osób starszych

Otwarcie ofert – transport osób starszych

Otwarcie ofert – wyroby medyczne, środki lecznicze i leki

Otwarcie ofert – odbiór i utylizacja odpadów medycznych