logo Europejskich Funduszy Społeczny

Ośrodek stacjonarny

Opieka ma charakter, krótkoterminowej wspierająco-wyręczającej opieki na czas niemożności sprawowania opieki w domu przez opiekunów, np. na czas wyjazdu. Czas trwania wsparcia dla jednej osoby 1 miesiąc z możliwością przedłużenia.

W ramach Ośrodka stacjonarnego, zapewnia się uczestnikom , kompleksową całodobową opiekę pod nadzorem specjalistów, w tym:

 1. wyżywienie zgodne z indywidualnymi zaleceniami dietetycznymi: 3 posiłki dziennie

2.  opiekę lekarską, w tym nocne dyżury,

3. opiekę pielęgniarską,

4. pomoc opiekunek i salowych,

5. rehabilitację,

6. wsparcie psychologiczne,

7.transport podopiecznych, przewiezienie podopiecznego z/do domu w okresie pobytu w ośrodku i po jego zakończeniu – transport specjalistyczny (karetką).

Maksymalna liczba miejsc 6.

Odpłatność dla osób nie spełniających kryterium dochodowego : 12 zł/dzień.

 Wymagane dokumenty :

1. wypełnione dokumenty znajdujące się w załącznikach

 2. dokument tożsamości z numerem PESEL

 3. kserokopia ostatniego wypisu ze szpitala

 4. kserokopia wyników badań diagnostycznych

Rekrutacja do projektu odbywa się  w siedzibie Hospicjum ul. Mjr H. Hubala – Dobrzańskiego 131 w Sosnowcu w pokoju B20 w następujących godzinach:

w poniedziałek, środę i czwartek od 9.00-13.00

we wtorek i piątek od 11.00 – 16.00

tel. 32/832-94-20


Termin przyjęcia na oddział ustalany jest z ordynatorem lub pielęgniarką oddziałową od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-14:00.

Informacja telefoniczna w/s przyjęcia pod numerem 32/832-94-01 lub 32/832-94-02 w godz. 12:00 – 14:00


Załączniki:

Wszystkie formularze dotyczące projektu powinny być wydrukowane w kolorze, z zachowaniem kolorystyki znaków unijnych!

zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"
anioł
zdjęcie uczestników klubu seniora "pod parasolem"